Kích thước: 600*680*1150

Đặc điểm: Sắt chịu lực , sơn tỉnh điện , áp suất tối đa :.?…?..