Kích thước: 200 lít (1690*710*880),

120 lít (1540*640*600)

Quy cách: Cao 1.580mm – Dài : 640mm – Rộng : 600mm