Đặc điểm: Thùng sắt sơn tỉnh điện, có mô tơ, đầu bơm, phao.

Công dụng: Thu nhớt dơ về, khi đầy sẽ báo đèn, sau đó đem đi tiêu hủy.